Turer i området Brusaknuten & Karten

flottvardemednavneskiltptoppen

Brusaknuten

17.01.2013

Totalt: 9,2 km og 4 timer


Brusaknuten: 430 m.o.h.

Bruaberget: 377 m.o.h.

photo31

Brusaknuten & Karten

31.05.2015

Totalt: 9 km og 3 timer


Brusaknuten: 430 m.o.h.

Karten: 430 m.o.h.

flottvardepbrusaknuten

Brusaknuten

05.11.2008

Totalt:  km og  timer


Brusaknuten: 430 m.o.h.


kartakalvenmedsynesvardenibakgrunnen

Kartakalven

25.11.2010

Totalt: 1,5 og 1 time


Kartakalven: 346 m.o.h.


viflgerveienettstykkelengreneddennegangen

Karten

24.12.2008

Totalt: 5 km og 3 time


Karten: 430 m.o.h.