Turer i Stavanger:

Sølbergsfjellet

17.04.2021  Totalt ca: 3 km

Parkerte ved gårdsveien inn til Sølbergsmyra.
Traktorvei opp til Søllberg.
Gården Søllberg ble fraflyttet i 1950.
Søllberg
Søllberg
Turens mål Sølbergsfjellet.
Søllberg
Søllberg
Vestre Ombofjorden og Nedstrandsfjorden.
Bjergøy i Sjernarøyane
Sølbergsfjellet 265 m.o.h.
Vestre Ombofjorden
Vestre Ombofjorden
Tilbake ved Sølbergsmyra
2021-04-21_205900
2021-04-21_205900

Bandåsen

17.04.2021  Totalt ca: 4 km

Parkerte ved Helgaland
Bandåsen
Merket god sti hele veien fra Helgaland.
Bratt oppover gjennom lauvskogen.
Oppdrettsanlegget blir mikroskopisk nede i Ombofjorden.
Oppkomme like ved stien.
Bratt langs kanten av Søre Bandåsen.
Fra Søre Bandåsen mot Varen på Bandåsen
Det har hellere her også.
Bandåsen var en bygdeborg under folkevandringstiden.
Varen på Bandåsen
Jelsafjorden
Gunnstølvatnet på Ombo
Søre Bandåsen
Ny restaurert vardet på toppen av Bandåsen (Varen)
Utsikten er fantastisk her på taket av Ryfylkeøyene.
Bandåsen 513 m.o.h.
Bandåsen 513 m.o.h.
Jelsafjorden med Foldøyna og Vindafjorden
Den dype Nedstrandsfjorden
Jelsa med Sandsfjorden (tv) og Økstrafjorden med Landsnes (th).
Varen på Bandåsen
Valgt denne ruten opp på Søre Bandåsen. Neppe den beste men Rufus var ikke med så da gikk det greit.
Økstrafjorden og Erfjord
Varden på toppen av Søre Bandåsen med snødekkede topper i Sauda- og Suldalsfjella.
Ombofjorden med Jøsneset
Adskillig greiere å følge den bratte kabeltraseen ned til stien. Svidkoll som er mitt neste mål.
Sovende troll
2021-04-21_205328
2021-04-21_205328

Svidkoll

17.04.2021  Totalt ca: 8 km

Parkerte langs Helgalandsvegen
Fulgte umerkede stier over Osmundslogfjellet
På Kjøreberg dukker det opp trær med rødmaling.
Så dukker Svidkoll opp bak trærne.
Bandåsen
Bandåsen
Ombofjorden
Ombofjorden
Gardssundfjorden med Randøy
Masten på Svidkoll
Hjelmelandsfjorden med Hjelmeland på motsatt side.
Ombofjorden retning Jøsneset
Svidkoll 489 m.o.h.
Svidkoll 489 m.o.h.
Nedstrandsfjorden i det fjerne.
Ser like til Stavanger byen.
Følger merket rute ned igjen.
Langs Kjøreberg
Fulgte veien opp til Helgaland
Svidkoll
Svidkoll
Helgalandsvegen
2021-04-21_205745
2021-04-21_205745