Turer i Sokndal:

Hellere:

Jentehedleren

Svarthedlaren

Tingstova, Glerhaugen

Tjuvhedlaren

Heller ved Oseknuten

Helleren ved Brattekleiva

Heller ved Faksetjørna

Urdalshedleren