Noe er gravd opp for så å bli fylt igjen, men en del er tatt vare på som en del av den lokale okkupasjons historien.

noeergravdoppforsblifyltigjenmenendelertattvarepsomendelavdenlokaleokkupasjonshistorien.jpg

Photo album created with Web Album Generator