Dette er nok parkeringsplassen som Dalane Friluftsråd viser til, men jeg fant ingen rødmerket rute herfra mot skitrekket. Et skilt lengre nede langs veien opplyste om hytteparkering så jeg snudde.

detteernokparkeringsplassensomdalanefriluftsrdvisertilmenjegfantingenrdmerketruteherframotskitrekketetskiltlengrenedelangsveienopplysteomhytteparkeringsjegsnudde.jpg

Photo album created with Web Album Generator