P.g.a. returen ville jeg ha skiene med meg lengst mulig opp og valgte å gå på høyre side av toppen.

pgareturenvillejeghaskienemedmeglengstmuligoppogvalgtegphyresideavtoppen.jpg

Photo album created with Web Album Generator