Solbjørgnipa ble i sin tid brukt som brannvarde. Varden på toppen er bygget av en sjømann og har i uminnelige tider fungert som et seilingsmerke for de sjøfarende. (zoom)

solbjrgnipableisintidbruktsombrannvardevardenptoppenerbyggetavensjmannoghariuminneligetiderfungertsometseilingsmerkefordesjfarendezoom.jpg

Photo album created with Web Album Generator