Nødlet rute på utsiden av gjerde? Jeg hadde tenkt meg på innsiden, men et kryssende gjerde lengre oppe gjør at jeg legger om kursen.

ndletruteputsidenavgjerdejeghaddetenktmegpinnsidenmenetkryssendegjerdelengreoppegjratjegleggeromkursen.jpg

Photo album created with Web Album Generator