Kulturminner


Bjerkreim:

Skådet helleren

Austdalhelleren

Truarsletta helleren
Klepp:

Sola:
Eigersund:

Vormedalslegå

Time:


Sokndal:

Sandnes:


Lund:

Heller 
Reiersenhedlo

Stavanger:


Gjesdal:


KråmbuaStrand:


Hå:

Sommerfjøs Ogna

Bådavikhellaren
Hjelmeland: