Stora Hågå & Litla Hågå 20.03.2022  Totalt ca: 12,3 km

Dokkolstølen & Lindlandsknuden 05.06.2022  Totalt ca: 14 km

Hågå & Migandfjellet (utsikten) 20.05.2022  Totalt ca: 11,6 km