Nonsknuten & Koparknuten 17.11.2021  Totalt ca: 5,4 km

Hustuftstølen 29.09.2021  Totalt ca: 7,2 km

Eigerøy fjelltur 19.12.2021  Totalt ca: 5,7 km

Midbrødøya 16.12.2021  Totalt ca: 9 km

Midbrødøya 14.12.2021  Totalt ca: 5,4 km

Borgaråsen 24.11.2019  Totalt ca: 4,5 km

Rapstadborga 23.11.2019  Totalt ca: 8,2 km

Ualandskogen 20.11.2019  Totalt ca: 10 km

Ystebrød 14.11.2019  Totalt ca: 7,2 km

Beringsfjellet 26.09.2019  Totalt ca:  km

Suhedlaeren & Stovesteinane 01.12.2021  Totalt ca: 8,8 km

Vibeneshedleren 19.11.2021  Totalt ca: 7 km

Ollestadfjella 29.11.2021  Totalt ca: 6,9 km