Turer i Bjerkreim:

Hellere:

Skådet hellaren

Geithedleren

Truarshedleren

Hågahelleren

Huehedleren

Heller ved Hedlevatnet

Heller Stokkafjellet

Heller i Hegelstaddalen

Heller ved Skrubbaknuten

Kalvaskogbrekka hedleren

Kråmbua

Loppehedleren

Mørberhedleren

Nonshedlaren

Simonshedleren


Skådet hedlaren

Åsel(Åshild)steinane