Simonskyrkja 15.04.2022  Totalt ca: 6,7 km

Slettheiveden & Kilen 29.04.2022  Totalt ca: 7,2 km

Flekkefjordbanen 20.04.2022  Totalt ca: 34 km

Skjeggestadåsen 16.04.2022  Totalt ca: 3,7 km